VÝLEP PLAKÁTŮ - KLASIKA V REKLAMĚ


 

Chcete, aby o Vašich akcích vědělo co nejvíce lidí?

Chcete zvýšit návštěvnost na akcích kulturních, sportovních a společenských?

Chcete rozšířit počet účastníků akcí vzdělávacích, turistických, rekreačních?

Chcete informovat veřejnost o své činnosti?

Chcete vydělat více peněz?

Chcete rychle informovat?

Chcete levně oslovit zákazníky?

Chcete....

 

Máte jedinečnou možnost využít výlepové služby, kterou v Náchodě zajišťuje kino Vesmír na třiceti výlepních plochách - na základě nájemní smlouvy s Městem Náchod ze dne 4.5.2000.

Výlep plakátů provádíme každé pondělí, jejich případný dolep ještě každé úterý.

Pokud chcete vylepit plakáty nejbližší pondělí, je zapotřebí je doručit nejpozději do neděle. Příjem plakátů je v pracovní dny od 9,00 do 15,00 hodin v kanceláři kina (vstup do budovy pravým vchodem, 1. patro), jinak každý pracovní den včetně víkendů a svátků v době otevření pokladny kina.

V případě, že zasíláte plakáty poštou, nezapomeňte připojit Vaši objednávku. Adresa pro zaslání:

Kino Vesmír
Hurdálkova 147
547 01 Náchod<

Aktuální seznam výlepových ploch k 1.1.2020:

Mlýnská
Dvořákova
Komenského
Českoskalická
Václavická
Rybárna
Drtinovo náměstí
Novoměstská
Lipí
Dobrošov
Pražská (mlýn)
Pražská (OA)
Němcové
Zelená
Kladská (nádraží)
Kladská (vlečka ČD)
Kladská (IDA)
Dobrošovská
Běloveská
1. máje (hřiště)
1. máje (škola)
Ryšavého
Pavlišovská
Pavlišov
Borská
Tepenská
Plhovské náměstí
Havlíčkova
Malé Poříčí
Broumovská (Babí)
 

Ceník výlepní služby
platný od 1. ledna 2023:

Formát plakátu

Maximální rozměr

1 týden/ks

2 týdny/ks

3 týdny/ks

4 týdny/ks

A4

210x297

  5,- Kč

  7,- Kč

-

-

A3

297x420

10,- Kč

14,- Kč

22,- Kč

26,- Kč

B3

364x515

16,- Kč

20,- Kč

26,- Kč

32,- Kč

A2

420x594

19,- Kč

24,- Kč

31,- Kč

38,- Kč

B2

515x728

26,- Kč

34,- Kč

43,- Kč

50,- Kč

A1

594x841

38,- Kč

48,- Kč

62,- Kč

76,- Kč

B1

728x1030

48,- Kč

60,- Kč

72,- Kč

84,- Kč

A0

841x1189

77,- Kč

96,- Kč

125,- Kč

168,- Kč

Při platbě fakturou je k celkové ceně připočítán jednorázový manipulační poplatek ve výši 15,- Kč.

Další služby a jejich ceny:

Fotodokumentace
- zhotovení fotodokumentace pro zákazníka - 15 Kč/plocha

Expresní výlep
- výlep mimo řádný vylepovací termín (může být proveden pouze v případě, že zůstalo na plochách volné místo k lepení) - jednorázový příplatek 400 Kč k poplatku za výlep plakátů

 

Závěrečná ustanovení:

Kino Vesmír má právo odmítnout plakáty k výlepu z důvodu jejich nevhodného obsahu nebo z důvodů obsazení kapacity plakátovacích ploch.